HOME ALG INFO PROGRAMMA INSCHRIJVEN PARCOURS PRIJZEN UITSLAGEN FOTO S SPONSORS LINKS CONTACT TOT SLOT

Gebruiksvoorwaarden website Kerstcorrida Tielt

 1. Aansprakelijkheid
  De Kerstcorrida Tielt besteedt de uiterste  zorg aan de creatie van deze website. Ze probeert de informatie zo actueel mogelijk te houden. Nochtans kunnen we geen garantie geven wat de actualiteit, de correctheid of velledigheid betreft.
  De Kerstcorrida Tielt kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering, of voor schade die voortvloeit uit de consultatie van de gegevens van deze website. In geen enkel geval kunnen deze aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

 2. Gebruik voor persoonlijke doeleinden
  Deze gegevens op deze website zijn bestemd voor strikt persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker mag bijgevolg niet geheel of gedeeltelijk welke informatie dan ook die wordt bekomen via deze website op om het even welke manier openbaar maken en/of verspreiden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de makers van deze website.
  Indien de toestemming hiertoe bekomen werd, dienst steeds de bron vermeld te worden.

 3. Links
  Deze website bevat diverse hyperlinks naar andere websites. Deze links worden u enkel ter informatieve titel ter beschikking gesteld. De Kerstcorrida Tielt controleert deze websites en de informatie die zich daarop bevindt niet, en kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie. De Kerstcorrida Tielt is niet verantwoordelijk voor de daar aangeboden informatie.

 4. Eigendomsrechten
  De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie eigendom is en blijft van de Kerstcorrida Tielt.

  De gebruiker van deze site is niet gemachtigd om gelijk welke informatie, programmatuur, foto’s of diensten die werden bekomen vanaf deze website te wijzigen, te kopiŽren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creŽren, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming is verleend door de Kerstcorrida Tielt.

 5. Privacy
  De persoonsgegevens van u ontvangen via deze website worden opgenomen in de bestanden van de Kerstcorrida Tielt. Deze dienen om u de door u gevraagde informatie te verstrekken. Ze kunnen ook doorgegeven worden aan derden voor commerciële doeleinden, tenzij u zich hiertegen uitdrukkelijk verzet. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens heeft u het recht de op u betreffende gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daartoe neemt u contact op met de Kerstcorrida Tielt.

  Kerstcorrida Tielt, pa Grote Hulststraat 48, 8700  Tielt, email: info@Kerstcorridatielt.be